Usluge

Naše usluge:


Optimizacija Procesa

Doprinos poslovanju: Dizajn i automatizacija jednoličnih procesa administrativne podrške pomoću specijalizovanog softvera. Što vodi ka uštedi radne snage kroz vreme i omogućava preraspodelu resursa ka aktivnostima sa većim doprinosom.

Naše usluge:Analiza procesa, Dizajn Procesa, Razvoj RPA, Podrška prilikom uspostavljanja RPA i upravljačkih modela.

Savetovanje o podacima

Doprinos poslovanju: Dobra struktura podataka je osnova dobrog poslovnog informacionog sistema i omogućava donošenje dobrih poslovnih odluka. Iskoristite BI da postignete konkurentne standarde performansi i učinite da vaša kompanija funkcioniše glatko i efikasno.

Naše usluge: Razvoj poslovne Inteligencije (BI), treninzi, projektovanje i razvoj IPU(ETL) procesa. Podrška za upravljanje i oblikovanje strukturama podataka.

Transferne cene

Doprinos poslovanju: Verodostojni i pošteni finansijski izveštaji, bolja procena profita stvorenog putem transakcija sa povezanim licima, izbegavanje dvostrukog oporezivanja.

Naše usluge: Naši eksperti vam asistiraju prilikom izrade i pomažu vam da upravljate i revidirate vaše pravilnike o transfernim cenama. Pomažemo vam da izgradite prilagođene procese i strategije koje koje su usmerene ka rešavanju poreskih rizika modernih kompanija kako bi ostavirili vaš pun potencijal.

Pogledajte kompletnu ponudu usluga

Naši klijenti


Ernst & Young d.o.o. Beograd
Peridot Solutions LLC
Mercis Dekor d.o.o. Beograd
IBIS Solutions d.o.o. Beograd
Banca Intesa Beograd d.o.o.
Be-Terna d.o.o. Beograd
Generali Osiguranje Srbija a.d.o.
Nelt Co d.o.o.

sr_RSСрпски језик